«مرکز پژوهش‌های صنعتی معدنی پسماند» به عنوان نخستین مرکز تحقیقاتی در زمینه حذف و بهینه‌سازی آلاینده‌های صنعتی و پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی، با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1388 آغاز کرده است.

 © 2006 - 2014 SDS international Group, All rights reserved